Formulario de desprazamentos deportivos

Recorde que os campos señalados con asterisco (*) son obrigatorios
Datos do desprazamento
Incorpore a información sobre o desprazamento
Datos do encontro
Incorpore la información sobre o encontro
Datos da/s persoas da expedición
Incorpore a información sobre o desprazamento
Nova persoa
Nome Apelidos DNI/Nº de pasaporte Tipo
Declaración responsable - ver observación
Debido a cambios normativos recentes (Orde do 7 de outubro de 2021) non é necesario remitir esta certificación responsable. Con todo, mentres non se aplica a modificación para que este documento non sexa obrigatorio é necesario anexalo igualmente para poder enviar (aínda que non se require que inclúa os datos).
Datos de contacto
Recibirá unha confirmación de rexistro na dirección de correo indicada. Se é necesario contactaremos con vostede telefonicamente.