Formulario de desprazamentos deportivos

Recorde que os campos señalados con asterisco (*) son obrigatorios
Datos do desprazamento
Incorpore a información sobre o desprazamento
Datos do encontro
Incorpore la información sobre o encontro
Datos da/s persoas da expedición
Incorpore a información sobre o desprazamento
Nova persoa
Nome Apelidos DNI/Nº de pasaporte Tipo
Declaración responsable
Incorpore o documento anterior en formato PDF, correctamente asinado, no que se declare que todos os membros da expedición realizaron a proba de detección COVID19, sinalando o tipo de proba, entre 72 e 24 horas antes da celebración da proba, partido ou competición e que o seu resultado foi negativo.
Non se deberá superar o límite de tamaño establecido, que é de 25 MB por documento
Datos de contacto
Recibirá unha confirmación de rexistro na dirección de correo indicada. Se é necesario contactaremos con vostede telefonicamente.